Handlingsplan mot rasisme og diskriminering - ny innsats 2024–2027

Regjeringen vil forebygge og bekjempe rasisme og etnisk diskriminering i det norske samfunnet og legger frem en ny handlingsplan som skal gjelde ut 2027.

Les dokumentet

Handlingsplanen er særlig rettet mot veien inn, og oppover, i arbeidslivet. Den er rettet mot rasisme og diskriminering som ungdom opplever, og den vektlegger innsatsen i kommuner og lokalsamfunn.

Handlingsplanen skal bidra til regjeringens mål om å bygge et samfunn med sterkere fellesskap og like muligheter for alle.

 

Gruppebilde av syv ungdommer som smiler inn i kameraet.