Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 441-460 av 4075 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til muligheter

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  26.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til nye muligheter for teknologisk utvikling og økonomisk vekst for Europa.

 • Rapporter fra følgegruppen for barnehagelærerutdanning

  24.10.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Følgegruppa for barnehagelærerutdanning har vurdert utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gitt veiledning til institusjonene.

 • Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

  20.10.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Senter for økonomisk forskning (SØF) og SINTEF Teknologi og samfunn har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten "Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene".

 • Ekstern kvalitetssikring av Elektronisk kommunikasjon i nordområdene

  Rapport til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

  20.10.2017 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Metier og Møreforskning Molde har gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalutredning (KVU) for Elektronisk kommunikasjon i nordområdene.

 • Rapport: Prosesskjemikalier fra mineralutvinning og eventuelt opptak i fisk

  19.10.2017 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport L.NR. 7183-2017

 • Kulturdepartementets strategi for åpne data

  19.10.2017 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet legger med dette frem en strategi for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med å gjøre offentlige data tilgjengelig for viderebruk og gjenbruk.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2017

  17.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av september 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 968 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 817 har status avsluttet og 151 fortsatt er under behandling.

 • Norsk veikart for ERA 2016 - 2020

  17.10.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Norge legger med dette dokumentet frem sitt nasjonale veikart for Det europeiske forskningsområdet - «European Research Area»(ERA).

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (6/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  16.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets sjette utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at EU med et nytt verktøy byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser. I tillegg har EU lagt fram en melding om grensehindringer - hvor de peker på mulige løsninger.

 • Rettighetsfesting av BPA

  – store forventninger, betinget suksess

  13.10.2017 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I forbindelse med har rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assisanse (BPA)  ble det bestemt at rettighetsfestingen skulle følgeevalueres.

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2017

  13.10.2017 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen  2017, sortert etter departementene.

 • Bedre vekst, lavere utslipp – regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

  12.10.2017 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til

 • En felles strategi for freds- og menneskerettighetssentrene

  11.10.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategien for freds- og menneskerettighetssentrene omhandler syv uavhengige stiftelser som på hver sin måte bidrar til å fremme demokratiske verdier og holdninger, særlig rettet mot barn og unge.

 • Barne- og likestillingsdepartementets arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet 2017/2018

  10.10.2017 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medvirker aktivt til ny politikk- og regelutvikling innen rammen for EU/EØS-samarbeidet. BLDs EU/EØS- arbeidsprogram tar utgangspunkt i Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2014 - 2017.

 • Økonominytt 10/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  09.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

 • Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Økonominytt 9/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  29.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonspresident Jean Claude Junckers ambisiøse planer. Han vil opprette ny finansministerstilling og raskt innlemme alle EU-land i eurosamarbeidet.

 • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe

  29.09.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  En partssammensatt arbeidsgruppe har drøftet HMS-tilstanden og - utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet.

 • Internasjonal cyberstrategi for Norge

  27.09.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Strategien som ble lagt fram 27. september gjør rede for Norges styrende prinsipper og strategiske prioriteringer innenfor internasjonal cyberpolitikk.

 • Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité

  19.09.2017 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Norges 23./24. rapport til komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

Til toppen