Strømprisutvalgets rapport

Ekspertutvalg har vurdert dagens system for å fastsette strømprisen. De har vurdert hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

Utvalget har vært ledet av Inge Røinaas Gran fra Sintef Energi, med øvrige medlemmer:

  • Inge Røinaas Gran, Sintef Energi
  • Håkon Taule, THEMA Consulting
  • Petter Vegard Hansen, Refinitiv
  • Lene Hagen, Volue
  • Jannicke Hilland, Telenor Infrastruktur
  • Kristin Bjella, Hjort
  • Markus Hoel Lie, Universitetet i Tromsø
  • Svein Sundsbø, pensjonist
  • Nina Lillelien, NHO
  • Nora Hansen, LO

Det fullstendige mandatet er tilgjengelig her: Ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

Strømprisutvalget leverte sin rapport "Balansekunst" til Olje- og energidepartementet 12. oktober 2023:

Den fullstendige rapporten til Strømprisutvalget: