Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

I mai 2023 ble det avdekket en teknisk feil som førte til at bekymringsmeldinger som ble sendt gjennom Nasjonal portal for bekymringsmelding (NPB) i noen tilfeller ikke ble registrert i fagsystemet Visma Familia, og dermed ikke fanget opp av den kommunale barnevernstjenesten.

Denne rapporten gir en beskrivelse av feilens årsaker, omfang og konsekvenser.

Rapporten er utarbeidet av Bufdir i samarbeid med KS, Visma, Statens helsetilsyn, Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet. 

Les rapporten: Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet (PDF)

Vedlegg: Oppsummering av spørreundersøkelse om kommunenes respons på teknisk feil i overføring av bekymringsmeldinger (PDF)