Rapporter og planer

Næringspolitisk status 2021-2023

Konkrete resultater etter to år i regjering

Les dokumentet