Legger frem statusrapport

Nyheter
Legger frem statusrapport

To år med aktiv næringspolitikk

– Det går godt for store deler av norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre når han legger frem rapporten «Næringspolitisk status 2021-2023».

Næringsminister med statssekretærer og politisk rådgiver
Politisk rådgiver Bhanuja Rasiah, statssekretær Helge Flø Kvamsås, næringsminister Jan Christian Vestre, statssekretær Anne Marit Bjørnflaten og statssekretær Halvard Ingebrigtsen.

Lørdag 14. oktober var det to år siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering. De to årene har vært preget av krig og energikrise i Europa, noe som har lagt føringer både for utviklingen i økonomien og for handlingsrommet i norsk næringspolitikk.

– I løpet av første halvår ble det startet i underkant av 6.000 nye bedrifter hver måned. Konkurstallene er lavere enn før pandemien. I tillegg har prisveksten avtatt tre måneder på rad, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren mener det er godt nytt for norske bedrifter.

– Norge har høy sysselsetting og bortimot ingen arbeidsledighet. Det måles rekordstore investeringer i næringslivet og det settes stadig nye eksportrekorder fra fastlandet, sier næringsministeren.

Rapporten «Næringspolitisk status 2021-2023» gjør rede for ti viktige næringspolitiske prosjekter de siste to årene, og presenter status for gjennomføring av Hurdalsplattformen – punkt for punkt.

Flere arbeidsplasser og flere nye bedrifter

Regjeringens mål i Hurdalsplattformen er å sikre en lønnsom og bærekraftig næringspolitikk ved å få flere i jobb.

– I vår regjeringsperiode har 130.000 flere kommet i jobb og det er målt rekordhøye investeringer i norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ti høydepunkter

I månedene som kommer fortsetter regjeringen arbeidet med de ulike reformene. Det blir mer gründerpolitikk, egne veikart for reiseliv og kreative næringer. Det skal også satses på forskning og teknologiutvikling i næringslivet.

– Fra mine ti år som bedriftsleder vet jeg at god næringspolitikk bør utformes i samarbeid med de som har skoene på. De konkrete resultatene vi har fått til i løpet av disse to årene hadde ikke vært mulig uten en fortløpende dialog med jobb- og verdiskaperne der ute, sier Jan Christian Vestre.

Hurdalsplattformen la grunnlaget for en lang rekke næringspolitiske satsninger. Det har blitt til ti høydepunkt som også staker ut kursen for de neste årene.

– Det er bedriftene selv som må gripe mulighetene, men det offentlige skal bidra gjennom en aktiv næringspolitikk og gode rammevilkår, sier næringsministeren.

Ti høydepunkter fra næringspolitikken de siste to årene

 1. Grønt industriløft
 2. Hele Norge eksporterer
 3. Virkemiddelapparatet 2.0: Én vei inn
 4. Mer bærekraftige og innovative anskaffelser
 5. Et grønnere og mer aktivt
  statlig eierskap
 6. Historisk mange dagligvaretiltak
 7. Industripartnerskap og handel
 8. Mer likestilling i næringslivet
 9. Forenkling og digitalisering
 10. Ren, rimelig og fornybar energi

Les mer om hvert punkt i rapporten.