Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2023

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2023, sortert etter departementene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

November

4. Meld. St

 

Oppfølging av pensjonsutvalgets forslag

Desember

Barne- og familiedepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Barne- og familiedepartementet

November

2. Prop. L

 

Forbud i ekteskapsloven mot inngåelse av søskenbarnekteskap mv.

Desember

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Nysaldering statsbudsjettet 2023

Desember

2. Prop. L

 

Endringer i skattelovgivningen

November

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Forsvarsdepartementet

November

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Forslag til endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning mv.)

November

4. Meld. St

 

En motstandsdyktig helseberedskap – fra pandemi til krig i Europa

November

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Desember

Justis- og beredskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i vaktvirksomhetsloven (avgrensning av lovens virkeområde)

Desember

Endringer i utlendingsloven (inkorporering av nye SIS-forordninger m.m.)

Desember

Klima- og miljødepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Klima- og miljødepartementet

November

Kommunal- og distriktsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester

Desember

 

 

Kultur- og likestillingsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Innføring av DNS-blokkering av utenlandske pengespilltilbud

 

Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Kunnskapsdepartementet

November

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Landbruks- og matdepartementet

November

Nærings- og fiskeridepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

Norsk deltakelse i European Chips Act

Desember

2. Prop. L

 

Endringer i registerregelverket

Desember

4. Meld. St

 

Ny kvotemelding som gir forutsigbarhet for fiskerinæringen, og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten

Desember

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Olje- og energidepartementet

November

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Samferdselsdepartementet

November

Utbygging og finansiering av E134 Røldal-Seljestad i Vestland

Desember

Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 i Viken

Desember

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning EU 2017/2402, verdipapiriseringsforordningen

November

Endringer i statsbudsjettet for 2023 under Utenriksdepartementet

November

4. Meld. St

 

Nansen-programmet for norsk støtte til Ukraina (Nansen-meldingen)

Desember