Kartlegging av egne merkevarer og vertikal integrasjon i dagligvaremarkedet

Rapporter fra Samfunnsøkonomisk analyse AS. Karleggingen gir en oversikt over vertikal integrasjon og bruk av handelens egne merkevarer (EMV) i det norske dagligvaremarkedet. Delrapport 1 og 2 er en analyse av virkninger av egne merkevarer og vertikal integrasjon på konkurransen i dagligvaremarkedet. Oppdragsgiver er Nærings- og fiskeridepartementet.

Kartlegging av egne merkevarer og vertikal integrasjon i dagligvaremarkedet (pdf)

Delrapport 1 Analyse av virkningene av EMV og vertikal integrasjon på konkurransen i dagligvaremarkedet (pdf)

Delrapport 2 - Analyse av virkninger av EMV og vertikal integrasjon på konkurransen i dagligvaremarkedet (pdf)