Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Rapport fra Helsetilsynet

På oppdrag fra barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), har Helsetilsynet gått gjennom saker der barn som bor på barnevernsinstitusjon har mistet livet de siste fem årene.

Rapporten ble lagt frem 13. oktober 2023.

Les rapporten.