Rapport om matberedskap

Oslo Economicss har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet rapporten i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), SINTEF Ocean og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Rapporten gir en analyse av risiko og sårbarheter knyttet til de globale forsyningslinjene for viktige innsatsfaktorer, råvarer og produkter innenfor matproduksjon.

Les rapporten her:
En gjennomgang av sårbarheten i globale forsyningskjeder for matvarer