Utredning av ordningen med to faste prisjusteringsvinduer i dagligvarebransjen

15. desember leverte Konkurransetilsynet, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, sin utredning av ordningen med to faste prisjusteringsvinduer i dagligvarebransjen.

Konkurransetilsynet har i forbindelse med arbeidet engasjert professorene Espen R. Moen og Christian Riis fra Handelshøyskolen BI til å gjennomgå økonomisk teori som kan være relevant for ordningen med to faste felles prisjusteringsvinduer. De leverte sin rapport til Konkurransetilsynet 29. september 2023, kalt «Prisjusteringsvindu og Priskonkurranse – En økonomisk analyse».

Rapportene kan lastes ned her:

Oeconomicas rapport: Prisjusteringsvindu og priskonkurranse
En økonomisk analyse.pdf

Konkurransetilsynets rapport: Utredning om prisjusteringsvinduer 2023.pdf