En kartlegging av fritidsklubbfeltets rammevilkår

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har NTNU Samfunnsforskning utredet rammevilkårene for fritidsklubber i Norge.

Les rapporten: En kartlegging av fritidsklubbfeltets rammevilkår (PDF)