Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 6001-6020 av 78276 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Why the ocean holds the key to sustainable development

  Article by Prime Minister Erna Solberg published by World Economic Forum 14 January 2019.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Går ikke videre med foretaksmodellen

  For å vurdere om universitets- og høyskolesektoren er best mulig rustet til å møte samfunnets forventninger og behov har en interdepartemental arbeidsgruppe gjennomført en mulighetsstudie. Den har sett på ulike tilknytningsformer for statlige

 • Godkjenning ny mat - Hoodia parviflora

  Celexnr.: 32018R1133 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1133 av 13. august 2018 som godkjenner omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer

 • Godkjenning av ny mat - endring i merkekrav for syntetisk zeaxanthin

  Celexnr.: 32018R1132 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 som godkjenner endring av betegnelse og spesifikke merkekrav til ny mat-ingrediensen syntetisk zeaxanthin etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som

 • Godkjenning ny mat - 1-Metylnikotinamidklorid

  Celexnr.: 32018R1123 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1123 av 10. august 2018 som godkjenner omsetning av 1-Metylnikotinamidklorid som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning

 • Godkjenning ny mat - pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt

  Celexnr.: 32018R1122 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1122 av 10. august 2018 som godkjenner omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens

 • Godkjenning ny mat - endring i bruksbetingelse for laktitol

  Celexnr.: 32018R1293 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av 26. september 2018 som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksbetingelser for ny mat-ingrediensen laktitol

 • Ny mat - olje fra Schizochytrium sp. - utvidelse bruksbetingelser

  Celexnr.: 32018R1032 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 av 20. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat-ingrediens etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som

 • Ny mat - UV-behandlet gjær - utvidede bruksbetingelser

  Celexnr.: 32018R1018

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer

 • Ny mat - UV-behandlet sopp - utvidelse bruksbetingelser

  Celexnr.: 32018R1011 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011 av 17. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet sopp som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

 • Ny mat - hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg

  Celexnr.: 32018R0991 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/991 av 12. juli 2018 som godkjenner omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens

 • Nett-tv

  Kontaktkonferansen 2019: Grønt skifte og forsking i næringslivet

  Tysdag 15. januar skal statsrådane Iselin Nybø, Torbjørn Røe Isaksen og Ola Elvestuen drøfte kunnskapsbasert klima- og næringspolitikk, nyskaping og forsking i næringslivet på regjeringas kontaktkonferanse.

 • Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2018

  Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2019 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Film om korleis Noreg styres

  Etter grunnlova av 1814 er Noreg eit monarki der makta er delt mellom tre statsmakter: lovgjevings- og løyvingsmakta (Stortinget), iverksetjings- eller utøvingsmakta (regjeringa) og domsmakta (domstolane).

 • Slik blir lover til

  Norge er et land styrt av lover og regler, men hvordan blir disse til? Vi har laget en film hvor vi følger loven fra start til slutt. Hvilke instanser må den innom? Hvem kan komme med innspill? Og hvem bestemmer til slutt om forslaget blir en lov

 • «Generasjon EØS»

  Du, som er 25 år eller yngre i dag, har aldri kjent noe annet Norge enn det som har vært en del av et større europeisk fellesskap. Da Norge ble med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, i 1994, fikk nordmenn rettigheter og muligheter

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kronikk i VG, 14. januar

 • Personvernerklæring for Kulturdepartementet

  Personvernerklæringen beskriver hvordan Kulturdepartementet samler inn og bruker personopplysninger.

 • Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan

  Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender no transportetatane eit tydeleg oppdrag: Nytten av investeringane skal aukast, kostnadane skal ned og ny teknologi skal på plass.

 • Jemen - reiseinformasjon

  Siden 2015 har en saudisk-ledet militærkoalisjon kjempet mot Houthi-opprørere som har kontroll over deler av landet. Forholdene for sivilbefolkningen preges av at krigsherjede Jemen er en av de største humanitære katastrofene verden står overfor (

 • Nok voksne og barnehagelærere avgjør barnehagekvaliteten

  Gode barnehager kjennetegnes av å ha god bemanning og tilstedeværende pedagoger, slår omfattende barnehageforskning fast. - Dette viser at det er viktig å satse på flere ansatte og flere barnehagelærere, slik vi har gjort med bemanningsnormen og

Til toppen