Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80921-80940 av 83846 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 19. april 1996

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 19. april 1996 Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 19. april 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Ot prp nr 50 (1995-96) Om lov om endring i lov 23 mai

 • § 7 - Oppbevarte møbler

  Saksnummer: 96/04938 E EB Dato: 19.04.1996 Oppbevarte møbler Vi viser til brev 15 april 1996. Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i

  Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga

  Lov/føresegn: Hittegodsloven

 • Offisielt fra statsråd 12. april 1996

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 12. april 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. april 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Kommunal- og arbeidsdepartementet Ot prp nr 49 (1995-96) Om lov om endringer i lov av 4 februar 1977

 • § 1 - Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer

  Saksnr. 1996/03291 E KJR Dato: 12.04.1996 Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer Vi viser til brev 4 mars 1996 med spørsmål knyttet til forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven §

  Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga

  Lov/føresegn: Yrkesskadeforsikringsloven

 • St.prp. nr. 41 (1995-96) -

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.meld. nr. 32 (1995-96) -

  OM GRUNNLAGET FOR SAMFERDSELSPOLITIKKEN Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. mars 1996, godkjent i statsråd samme dag. I N N H O L D Sammendrag 1 Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn

 • Offisielt fra statsråd 29. mars 1996

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St prp nr 43 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 4. desember

 • M-18/1996 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1996

  R-460 (28. 03.1996)

  Rundskriv M-18/1996 R-460 Saksnr. 1996/01558 28. mars 1996 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - Kvoter for 1996. Midler for 1996 - fylkeskvoter. Ved behandlingen av

 • § 2 - Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring

  Saksnr. 1996/03147 E KJR/AS Dato: 28.03.1996 Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring Vi viser til brev av 20.2.96 fra Forbrukerrådet m fl med anmodning om å endre lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 2 første ledd slik at

  Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga

  Lov/føresegn: Naturskadeforsikringsloven

 • Rundskriv 3/1996

  Delegasjon av myndighet / forenkling av saksbehandlingsrutiner for fylkeskryssende ruter

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET RUNDSKRIV N-3/96 15.04.1996 AKT/ Samferdselskontorene i fylkeskommunene Oslo kommune, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel Vegdirektoratet Norges Statsbaner Norske Transportbedrifters Landsforening Nor-Way Bussekpress

 • Generelt - Endringer i forsinkelsesrenten

  Saksnr. 1996/4101 E LST Dato: 26.03.1996 Endringer i forsinkelsesrenten Vi viser til telefaks 20 mars 1996 og vedlagte kopi av "Inkassonyheter fra NIF". Det er i denne meldingen gitt uttrykk for at tidligere dommer og rettsavgjørelser hvor

  Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga

  Lov/føresegn: Forsinkelsesrenteloven

 • Offisielt fra statsråd 22. mars 1996

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. mars 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ot prp nr 37 (1995-96) Om lov om endringer i enkelte lover som

 • Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd

  Er det fare for vekstkonsentrasjonar som trugar den økonomiske stabiliteten og som kan føre til alvorlege samfunnsproblem, kan Kongen ved forskrift gje nærmare føresegnar om regulering av byggje- og anleggsverksemda. Det kan mellom anna fastsetjast

  Sjå lova på lovdata.no

 • St.meld. nr. 28 (1995-96) -

  St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer Utenriksdepartementet Innhold: Forord 1. Innledning og sammendrag 2. Målsetting og

 • Offisielt fra statsråd 15. mars 1996

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 15. mars 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan ...

 • M-17/1996 - Produksjonstillegg i jordbruket sett i forhold til forskrift om særlige tiltak for å hindre spredning av scrapie og mædi hos sau i Hordaland og Rogaland

  R-459 (13.03.1996)

  Rundskriv M-17/1996 R-459 Saksnr. 1996/01278 13. mars 1996 Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunar, landbruksforvaltningen, Sauehaldarar i Rogaland og Hordaland Produksjonstillegg i jordbruket sett i høve til «Forskrift om særlige tiltak for å

 • Vedlegg 2 til M-11/1996

  Vedlegg 2: Foreløpig rapport for disponering av tilskuddsmidler til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Sendes innen 15.09.96. Adresse: Landbruksdepartementet, landbrukspolitisk avdeling, PB 8007 Dep,0030 OSLO Sum innvilget

 • Vedlegg 1 til M-11/1996

  Vedlegg 1: Midler til disposisjon i fylkene fra tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Fylkesmannen Kvote 95 Overført 96 Fylkeskvoter 96 Tildisposisjon 96 Østfold 600000 0 1 000000 1 000000 Oslo og Akershus 400000

 • M-11/1996 - Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket

  R-453 (08.03.1996)

  Rundskriv M-11/1996 R-453 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01222 8. mars 1996 Vedlegg 1: Oversikt over midler til disposisjon over freda og verneverdige bygninger i 1996 Vedlegg 2:

 • Ot.prp. nr. 33 (1995-96) -

  Ot prp nr 33 (1995-96) Om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet av 8. mars 1996, godkjend i statsråd same dagen. Dokumentet i pdf-format (OBS stor fil.) Elektronisk utgave: Lagt inn av

Til toppen