Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Næringspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nasjonal utforming av næringspolitikk er ikke omfattet av den felles politikk i EU og dermed heller ikke av EØS-avtalen. Mange politikkområder av betydning for vekst og konkurranseevne drøftes og besluttes likevel på europeisk nivå. Dette har også direkte og indirekte betydning for Norge.

Næringspolitikk

Nasjonal utforming av næringspolitikk er ikke omfattet av den felles politikk i EU og dermed heller ikke av EØS-avtalen. Mange politikkområder av betydning for vekst og konkurranseevne drøftes og besluttes likevel på europeisk nivå. Dette har også direkte og indirekte betydning for Norge.

De politiske diskusjonene om næringspolitikk i EU skjer i Konkurranseevnerådet der EUs næringsministre møtes jevnlig. Konkurranseevnerådet har i tillegg til næringspolitikk også ansvar for det indre marked, forskning og innovasjon samt forbrukerspørsmål. Norge, som ikke er medlem i EU, deltar ikke på disse møtene. Et viktig grunnlag for de næringspolitiske diskusjonene i EU er den såkalte Lisboa-strategien. Norge deltar i et program som bl.a. skal bidra til å utvikle europeisk næringspolitikk og i et rammeprogram for forskning.