Historisk arkiv

Historisk arkiv

Bruk av det samiske flagget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Bruk av det samiske flagget

Det samiske flagget ble godkjent under den 13. Samekonferansen i Åre 15. august 1986. Samerådet bestemte at de respektive lands regler for flagging skal gjelde. I Norge har Utenriksdepartementet utarbeidet midlertidige regler for flaggets rangering i forhold til andre flagg.

Spesielt i forbindelse med 6. februar, som er samenes nasjonaldag/samefolkets dag, er nærmere retningslinjer for bruken av det samiske flagget blitt etterspurt . På denne bakgrunn nedsatte Kommunal- og regionaldepartementet høsten 1999 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av det samiske flagget. Hensikten med slike retningslinjer er å klargjøre hvordan det samiske flagget kan og skal brukes i ulike sammenhenger.

Hele rapporten: Bruk av det samiske flagget

Samisk versjon: Sámi leavgga geavaheapmi