Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Arbeidsministeren mottok rapport om å få flere i jobb: - Koronakrisen forsterker utfordringene Norge hadde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sysselsettingsutvalget leverte torsdag 11. februar sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid, til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Sysselsettingsutvalget er bedt om å se på hva som kan få flere i jobb. Det har utvalget nå gjort. Jeg ser fram til den videre diskusjonen om forslagene og takker alle som har bidratt så langt, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Koronakrisen forsterker utfordringene

Sysselsettingsutvalgets oppdrag var å analysere utviklingen i sysselsettingen og mottak av inntektssikringsytelser i Norge, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, og at færre faller utenfor arbeidslivet på langvarig stønad.

– Allerede før koronapandemien så vi noen bekymringsfulle trekk ved det norske arbeidsmarkedet. Koronakrisen forsterker disse utfordringene. Det som blir viktig nå er både å ta Norge trygt ut av koronakrisen og samtidig ruste oss for tiden etterpå, slik at så mange som mulig får delta i arbeidslivet, sier statsråden.

Høy sysselsetting er avgjørende

– Utvalget har en rekke forslag knyttet til kompetanse, aktivitet og inntektssikring, men peker samtidig på at økt sysselsetting bare kan skje i kombinasjon med en god utvikling i norsk økonomi, sier professor og utvalgsleder Steinar Holden.

Om utvalget

Sysselsettingsutvalgets arbeid har skjedd i to faser.

I fase én gikk en ekspertgruppe gjennom kunnskapsgrunnlaget og analyserte utviklingen i Norge sammenlignet med andre land. Gruppen foreslo tiltak for å øke sysselsettingen og la fram sin utredning 28. mars 2019, NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

I fase to har fageksperter fra fase én, samt ledere fra de åtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet, fortsatt drøftingen med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og nye forslag. Les mer om fase to her: Sysselsettingsutvalgets fase to

Les mer

Nett-tv Sysselsettingsutvalet foreslår tiltak for å auke sysselsetting

Se sendingen her

Se sendingen her