Historisk arkiv

Partene i arbeidslivet inn i Sysselsettingsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Medlemmene til fase to av Sysselsettingsutvalget ble utnevnt i statsråd 5. april.

I utvalget sitter lederne på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv pluss ekspertene fra fase én. Professor Steinar Holden er fortsatt utvalgsleder.

Viktig arbeid

– Jeg er svært fornøyd med at partene i arbeidslivet deltar med sine ledere i dette viktige arbeidet. Når vi skal finne gode tiltak for økt sysselsetting som står seg over tid, er det en styrke at partene i arbeidslivet deltar og kommer med sine innspill for å få flere i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Sysselsettingsutvalgets medlemmer og varamedlemmer

De følgende har takket ja til å sitte i Sysselsettingsutvalget:

Fra arbeidslivets parter:

 • Hans-Christian Gabrielsen, Røyken. Leder Landsorganisasjonen.(Fast vara: Peggy Hessen Følsvik, Bærum. 1. nestleder LO).
 • Ragnhild Lied, Stranda. Leder Unio.
  (Fast vara: Henrik Dahle, Bærum. Fagsjef UNIO).
 • Erik Kollerud, Nedre Eiker. Leder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
  (Fast vara: Hans-Erik Skjæggerud, Bodø. 1. nestleder YS).
 • Kari Sollien, Gjøvik. Leder Akademikerne.
  (Fast vara: Lise Lyngsnes Randeberg, Trondheim. President Tekna).
 • Ole Erik Almlid, Bærum. Administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon.
  (Fast vara: Nina Melsom, Oslo. Direktør område arbeidsliv NHO).
 • Tor Arne Gangsø, Vågå. Områdedirektør KS.
  (Fast vara: Rune Bye, Oslo. Avdelingsdirektør kommuneøkonomi KS).
 • Ivar Horneland Kristensen, Asker. Administrerende direktør Virke.
  (Fast vara: Stian Sigurdsen, Oslo. Direktør politikk, tariff og analyse Virke).
 • Anne-Kari Bratten, Bærum. Administrerende direktør Arbeidsgiverforeningen Spekter.
  (Fast vara: Anne Turid Wikdahl, Bærum. Arbeidslivsdirektør Spekter).

Fra ekspertgruppen:

 • Steinar Holden, Oslo (leder). Professor ved Økonomisk institutt, UiO.
 • Grete Brochmann, Oslo. Professor i sosiologi, UiO.
 • Knut Røed, Oslo. Seniorforsker ved Frischsenteret.
 • Kristine von Simson, Skedsmo. Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.
 • Hilde Høynes, Kristiansand. Assisterende fylkesdirektør i NAV Agder.
 • Lars Calmfors, Professor emeritus i internasjonal økonomi ved Stockholms universitet, forsker ved IFN (Universitetet i Stockholm) og leder av «Arbetsmarknadsekonomiska rådet».

Arbeid i to faser

Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt opp i to faser. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe la fram sine forslag for økt sysselsetting 28. mars. Ved overleveringen av NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting var ekspertgruppen ferdig med fase én. I utvalget som er satt ned nå, skal partene i arbeidslivet og fagekspertene sammen ta fatt på fase to. Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting.

Fase to skal etter planen være ferdig våren 2020.