Historisk arkiv

Invitasjon til å strømme sendingen av årets frigjørings- og veterandag 8. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Grunnet smittesituasjonen blir årets markering av frigjørings- og veterandagen digital. Sendingen starter kl. 12.15 lørdag 8. mai.

Nett-tv Frigjørings- og veterandag 2021

Se sendingen her

Se sendingen her

Sendingen varer i ca. 30 minutter, og inneholder blant annet tale fra stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og statsminister Erna Solberg. Sendingen inneholder også en rekke innslag som hedrer og anerkjenner våre veteraner fra andre verdenskrig til dagens veteraner fra internasjonale operasjoner. Soldatens tale holdes i år av Afghanistan-veteran Aleksander Jankov.

– I 2020 satte koronapandemien grenser for markeringen av frigjørings- og veterandagen. Slik er det dessverre også i år. Når vi ikke kan møtes slik vi ønsker, er det viktig å nå ut med budskapet om anerkjennelse og takknemlighet overfor veteraner fra andre verdenskrig og internasjonale operasjoner siden da. Freden og friheten har en pris. I år formidler vi historien digitalt og håper mange vil gjøre sendingen tilgjengelig lokalt, for at så mange som mulig kan se årets markering på skjerm, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Sendingen er produsert av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende den digitale 8. mai-produksjonen direkte. Kontaktperson for dette kan nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-TV-sendingen på sine nettsiden, kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/spshnkbt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Illustrasjonsbilde: Kransenedleggelsesseremoni på minnelunden på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020.
Illustrasjonsbilde: Kransenedleggelsesseremoni på minnelunden på Akershus festning i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 2020. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Pressekontakt for stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen: Ingebjørg Aadland, mobil 977 35 857

Pressekontakt for Anniken Huitfeldt: Sunniva Tofte, mobil 908 67 979

Pressekontakt for statsminister Erna Solberg: Ida Dahl Nilssen, mobil 962 37 276

Pressekontakt for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Marita Hundershagen, mobil 902 87 846

 

 

Forsvarets musikk gjennomfører årlig en konsert for å hedre våre kvinner og menn som har tjenestegjort, og stadig tjenestegjør i operasjoner i inn og utland.

Gjennom denne konserten, og på vegne av Forsvaret, ønsker de å takke veteranene for den jobben de har gjort og gjør på vegne av oss alle. 

Konserten kan sees 8. mai kl. 13:00 her (https://kultur.forsvaret.no/forsvarets-musikk/veterankonserten-2021-med-haerens-musikkorps)