Historisk arkiv

Sjøforsvaret: Betydelig vedlikeholdsløft øker Forsvarets operative evne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke Sjøforsvaret med 320 millioner kroner til økt vedlikehold i 2016. Gjennom en markant styrking av vedlikeholdet av Sjøforsvarets fartøy i 2016 vil tilgjengeligheten på Sjøforsvarets fartøyer bli vesentlig bedre.

-Dette er et ekstraordinært tiltak for å sikre at Sjøforsvaret kan opprettholde høy operativ evne. Økningen vil erfaringsmessig ha en positiv effekt for sysselsetting og lokal industri i maritim sektor på Vestlandet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Regjeringen presenterer et budsjett for arbeid og aktivitet som kan bidra til omstilling og ruste Norge for fremtiden. Her skaper vi en vinn-vinn-situasjon med den norske maritime industrien og et moderne sjøforsvar, sier Eriksen Søreide.

-Norge har et moderne og slagkraftig sjøforsvar som har greid å løse sine oppdrag til tross for økte vedlikeholdskostnader og utsatt vedlikehold. Samlet ville disse utfordringene neste år fått konsekvenser for fartøyenes tilgjengelighet, og dermed for Sjøforsvarets operative evne. Regjeringen satser på Sjøforsvaret og svarer her klart og tydelig på en konkret utfordring, sier forsvarsministeren.