Historisk arkiv

Luftforsvaret fortsetter innføringen av nye, store kapasiteter og styrker luftvernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Innføringen av nye flysystemer vil ha hovedprioritet i Luftforsvaret i årene frem mot 2025. I tillegg vil regjeringen erstatte de gamle Bell-412 helikoptrene med nye helikoptre som er bedre tilpasset spesialstyrkene, og videreutvikle luftvernet som beskytter viktig infrastruktur.

I den kommende fireårsperioden fortsetter innfasingen av de nye F-35 kampflyene. Og dagens flåte med P-3 Orion skal erstattes av P-8 Poseidon maritime patruljefly.

P-8 Poseidon
P-8 Poseidon Foto: Forsvaret

Regjeringen vil styrke Forsvarets helikopterkapasitet, og planlegger å starte arbeidet med å erstatte Bell-412 helikoptrene med en ny kapasitet som er bedre tilpasset spesialstyrkene fra 2024.

- Store deler av Forsvarets Spesialstyrker bidrar kontinuerlig i internasjonale operasjoner og ivaretar stående beredskap i Norge. Regjeringen vil styrke Spesialstyrkene med mer personell og etablere en ny maritim innsatsskvadron slik at de er bedre rustet til å løse sine oppdrag, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil også styrke Luftforsvarets evne til beskyttelse. Kryssermissiler utgjør i dag den mest krevende lufttrusselen for Norge. På kort sikt vil regjeringen derfor oppgradere luftvernsystemet NASAMS.

På lengre sikt planlegger regjeringen å innføre langtrekkende luftvernsystemer for å møte denne trusselen.

Nytt luftvern skal på plass
Luftforsvaret skal få nytt luftvern. Foto: Forsvaret