Forsiden

Historisk arkiv

Tildeles Krigsmedaljen for innsats i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har tildelt orlogskaptein Jostein Mattingsdal fra Sjøforsvaret Krigsmedaljen, en av landets høyeste dekorasjoner.

Mattingsdal er tildelt Krigsmedaljen for innsats i Afghanistan i 2017. Han mottar medaljen på bakgrunn av sin handlemåte under et angrep fra opprørere i Kabul, samtidig som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister Jim Mattis besøkte den afghanske hovedstaden. Opprørerne var meget godt forberedt. Under kompliserte omstendigheter måtte Mattingsdal overta ansvaret på overordnet kommandonivå samtidig som han ledet operasjonen på bakken.

– Vi er takknemlige og stolte av den jobben Mattingsdal og de andre norske soldatene gjør hver dag i krevende, internasjonale operasjoner. Dette er lagspill. Ingen kan løse slike oppdrag alene. Mattingsdal er tildelt Krigsmedaljen for måten han ledet denne krevende operasjonen på, samtidig som han utsatte seg selv for betydelig personlig fare, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har tildelt orlogskaptein Jostein Mattingsdal fra Sjøforsvaret Krigsmedaljen, en av landets høyeste dekorasjoner.
Regjeringen har tildelt orlogskaptein Jostein Mattingsdal fra Sjøforsvaret Krigsmedaljen, en av landets høyeste dekorasjoner. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Medaljen skulle vært overrakt på frigjørings- og veterandagen 8. mai i år, men på grunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien vil orlogskapteinen motta medaljen 8. mai neste år.

Om Krigsmedaljen:

Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske militære eller sivile som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse.

Les mer her: https://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/medaljer/medaljeoversikt