Forsiden

Historisk arkiv

Utredning fra Etikkutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok i dag utredningen Verdier og ansvar fra Etikkutvalget. Utvalget har gjennomgått det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU).

– Utvalgets utredning vil være en viktig del av grunnlaget når regjeringen skal vurdere de etiske retningslinjene. Dagens retningslinjer for Statens pensjonsfond utland ble innført i 2004. Fondet har nå vokst betydelig, det er investert i flere selskaper og den geografiske spredningen er blitt større, ikke minst i fremvoksende markeder, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalgsleder professor Ola Mestad overleverer 15. juni NOU 2020: 7 Verdier og ansvar – det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland. Utvalget ble oppnevnt 5. april 2019 og fikk i mandat å vurdere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget har blant annet vurdert kriteriene for utelukkelse av selskaper, samt bruken og effekten av virkemidlene.

– Rapporten vil bli sendt på høring før sommeren, slik at vi får et godt og bredt beslutningsgrunnlag. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse og Etikkrådets og Norges Banks arbeid med retningslinjene er helt sentralt i rammeverket for fondet. De er også viktige for fondets legitimitet i befolkningen. Vi trenger etiske retningslinjer som er tilpasset fondets størrelse og globale utviklingstrekk. Regjeringen tar sikte på å legge frem vurderingene av retningslinjene i neste års stortingsmelding om Statens pensjonsfond, sier Sanner.

Utredningen er i serien Norges Offentlige Utredninger (NOU), og representerer utvalgets syn. Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene som fremkommer i rapporten. Utvalgets forslag og høringsuttalelsene til rapporten vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for den videre oppfølgingen.

Nett-tv Pressekonferanse om Etikkutvalgets utredning om de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Se sendingen her

Se sendingen her