NOU 2020: 7

Verdier og ansvar — Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

Ola Mestad, professor ved Universitet i Oslo, overleverte 15. juni utredningen "Verdier og ansvar - det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland" (NOU 2020: 7) til finansminister Jan Tore Sanner. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. april 2019 og har hatt som mandat å vurdere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland i lys av utviklingen siden retningslinjene ble etablert i 2004.

Les dokumentet

English summary – Chapter 1