Høring NOU 2020: 7 Verdier og ansvar

Finansdepartementet sender med dette NOU 2020: 7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2020

Vår ref.: 20/4406

Høring NOU 2020: 7 Verdier og ansvar

Finansdepartementet sender med dette NOU 2020: 7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland på høring. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. april 2019 for å vurdere de etisk motiverte retningslinjene for Statens pensjonsfond utland i lys av utviklingen siden retningslinjene ble etablert i 2004. Departementet mottok utvalgets utredning 15. juni 2020. Utvalgets forslag fremgår av kapittel 1 i utredningen.

Utvalgets rapport er tilgjengelig på www.regjeringen.no under dokumenter/høringer.

Utredningen sendes på åpen høring. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 20. oktober 2020. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.

Det tas sikte på at departementet vil komme med sine vurderinger av utvalgets utredning i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2021.

 

Med hilsen

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Iver Berge Vikøren
rådgiver

Actis

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

Alle departementene

Amnesty International – Norge

Bellona

Blå Kors

CARE Norge

Changemaker

Christian Relief Network

Civita

Den norske Helingforskomité

Den norske Burmakomité

DnB

Dyrevernalliansen

Etikkråd for Statens pensjonsfond utland

Fafo

Fagforbundet

Fellesrådet for Afrika

Finansanalytikerforeningen

Finans Norge

FIVAS

Flyktninghjelpen

Fokus

Folketrygdfondet

FORUT

Framtiden i våre hender

Greenpeace

Habitat Norge

Handelshøyskolen BI (v/Institutt for finans og Institutt for samfunnsøkonomi)

Humane Society International

ICAN Norge

IOGT

Juvente

Kirkens Nødhjelp

Kommunal Landspensjonskasse

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

Leger Uten Grenser

Mellomkirkelig Råd

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nei til Atomvåpen

NOAH

Nordea

Norges Bank

Norges Fredslag

Norges Fredsråd

Norges Handelshøyskole (v/Institutt for finans og Institutt for samfunnsøkonomi)

Norges Naturvernforbund

Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet (v/Institutt for samfunnsøkonomi)

Norsk Folkehjelp

Norsk Klimanettverk

Norske leger mot atomvåpen

Norwatch

Næringslivets Hovedorganisasjon

Plan Norge

PRIO

Redd Barna

Regnskogsfondet

RORG

Røde Kors

Rådet for dyreetikk

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Sametinget

SAIH

Senter for menneskerettigheter

Senter for utvikling og miljø (SUM) (UiO)

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

SPIRE

Statistisk sentralbyrå

Storebrand

Støttekomiteen for Vest-Sahara

Tankesmien Agenda

Tax Justice Network Norway

Transparency International Norge

UNICEF

Universitet i Bergen (v/Institutt for økonomi)

Universitet i Oslo (v/Økonomisk institutt)

Universitetet i Stavanger (v/Det samfunnsvitenskapelige fakultet)

Universitet i Tromsø (v/Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi)

Utviklingsfondet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes forbund

WWF Verdens naturfond

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Zero Emission Resource Organisation (ZERO)