Historisk arkiv

Klarere krav til ledelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

- God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. 

Den nye forskriften erstatter dagens internkontrollforskriften i helse- og omsorgstjenesten.

Den er tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere omfatter.

Den utdyper kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Den gjør det lettere å slå fast hvem som har det overordnede ansvaret i kommunene og på sykehusene.

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring trer i kraft 1. januar 2017.

Les forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten