Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres.

Se forskriften på lovdata.no