Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester.

Her finner du de relevante dokumentene for saken. Fra høringsdokumentene til endelig forskrift.

Følg saken

 • 28.10.2016

  Klarere krav til ledelse

  Nyhet | Helse- og omsorgsdepartementet

  God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

 • 28.10.2016

  Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

  Forskrift | Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres.

  Se forskriften på lovdata.no

 • 30.10.2015

  Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

  Høring | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften stiller krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.02.2016