Historisk arkiv

Kan bli nødvendig med nye grep for å stoppe julesmitte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det kan bli nødvendig å ta nye lokale og nasjonale grep for å stoppe smittespredning i julen, varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Smitten har økt i Norge de siste to ukene. Helse- og omsorgsministeren oppfordrer kommunene til å reagere raskt for å slå ned lokale utbrudd. Han ber også Helsedirektoratet vurdere om det er nødvendig å skjerpe inn nasjonale råd og påbud.

- Smitten tar ikke juleferie. Jeg vet at flere kommuner nå vurderer ulike tiltak for å stoppe lokale utbrudd. De har min fulle støtte hvis det blir nødvendig å iverksette tiltak som er strengere enn de nasjonale påbudene og rådene, sier helse- og omsorgsministeren.

Høie har i dag gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om det er nødvendig å innskjerpe nasjonale påbud og råd. Også rådene som er gitt om julefeiringen.

- Folk må være forberedt på at økt smitte kan føre til at lokale og nasjonale tiltak og råd kan bli strammet inn på kort varsel. Det gjelder også rådene om at kan invitere inntil ti gjester i tillegg til egen husstand, sier Høie.

Helse- og omsorgsministeren oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å hindre at smitten sprer seg i julen.

- Vi ser at smitten har spredt seg i rekordfart i mange europeiske land, og at mange må stenge ned samfunnet for å få kontroll. Vi må forhindre at det samme blir nødvendig i Norge. Det gjør vi ved å feire jul på en måte som ikke sprer viruset. Ikke vær en som sprer smitten. Vær en som stopper den, oppfordrer helse- og omsorgsministeren.

 

Helsedirektoratet har fått frist til 28. desember med på svare på oppdraget.