Historisk arkiv

Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Lokale regler for å hindre koronasmitte må ikke stoppe viktige funksjoner. Fylkesmennene får nå i oppdrag å bistå kommunene i utarbeidelsen av slike regler.

Flere kommuner har innført lokale karanteneregler for å hindre spredning av koronaviruset. Disse reglene kan forhindre varetransport og stoppe politi og forsvar som forflytter seg over kommunegrensene.

- Jeg vil berømme landets kommuner for å ta smittespredning på alvor.  Men det er viktig at de nye reglene ikke er til hinder for forsyninger og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Jeg har derfor gjennom Helsedirektoratet bedt om at fylkesmennene bistår kommunene i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie .

Flere kommuner har vedtatt karantenepåbud for reisende fra andre deler av landet.

Tromsø kommune har vedtatt karantene for besøkende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Smittevernloven gir kommunene rett til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen, men loven krever at tiltakene må stå i forhold til det som er målet med dem.

Reglene må ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene.

Det er også viktig at befolkningen får forsyninger av mat og medisiner. Flere kommuner har nå justert reglene sine og innført unntak som gjør dette mulig.

Fylkesmennene vil veilede kommunene i hvordan de skal ivareta viktige samfunnsbehov ved utformingen av lokale regler, og ved behov vurdere lovligheten av de kommunale vedtakene.

Helsedirektoratet vil også vurdere om fylkesmennene skal følge med på lokale restriksjoner som retter seg mot kritisk infrastruktur, blant annet forsyning av matvarer og drift av flyplasser.

Les bestillingen til Helsedirektoratet i anledning kommunale vedtak om karantene- og innreise fra andre deler av landet samt andre vedtak rettet mot kritisk infrastruktur