Historisk arkiv

Smittevern for helse-virksomheter med én-til-én kontakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Når fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer gradvis gjenåpner sine virksomheter, er det viktig at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Heller ikke kundene må møte opp dersom de har slike symptomer.

Det går det fram av den nye veilederen for helsevirksomheter med én-til-én kontakt som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har laget.

– Når vi nå sammen, gradvis og kontrollert, åpner tjenester igjen, er veiledere og anbefalinger viktige for å hindre spredning av smitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Veilederen gjelder for blant andre fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer.  I tillegg gjelder den andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp. Den inneholder detaljerte og konkrete anbefalinger for smittevernfaglig forsvarlig drift.

Nye anbefalinger for tannhelsetjenesten

Anbefalingene for tannhelsetjenesten endres fra 20. april 2020 og innebærer en oppmykning, slik at tannleger og tannpleiere kan trappe opp driften. Tannklinikkene har ikke hatt noe pålegg fra myndighetene om å stenge, men myndighetene har anbefalt at tannklinikkene kun utfører akuttbehandling.

Tannklinikkene er nå bedt om å prioritere akutt behandling, behandling og oppfølgning av pasienter med spesielle behov og pasienter med underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner. Pasienter med kjent risiko for oral sykdom må også prioriteres.

Dette betyr ikke at det er åpnet for all behandling, men det er ikke absolutte grenser her. Den enkelte tannlegen må utøve faglig skjønn og vurdere den faglige forsvarligheten i denne fasen av pandemien.

– Pasienter skal ikke være redd for å kontakte tannhelsetjenesten. Den nye smittevernveilederen gjelder også for tannhelsepersonell, og smittevernbestemmelsene er strenge. Alt legges til rette for at verken personell eller pasienter skal påføres en smitterisiko, til tross for at det er nærkontakt mellom behandler og pasient. Det skal være trygt å gå til tannlegen, sier Høie.