Historisk arkiv

Smittevernkrav for frisører og kroppspleie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Virksomheter som frisør vil kunne holde åpent fra 27. april. Ny forskriftsendring stiller krav til hvilke smitteverntiltak som må overholdes.

Ansatte og kunder skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Virksomhetene må sette i verk ulike smitteverntiltak. Det må blant annet være rutiner for rengjøring av lokaler, redusert kontakt mellom ansatte og mellom kunder, og god hånd hygiene. Ansatte skal bli hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Virksomheten kan ikke ta imot kunder med disse symptomene eller som er i karantene eller isolasjon.    

Det er viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Det er i tilfelle det er nødvendig med smitteoppsporing. Ved timebestilling skal kundene få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke regler som gjelder. Alle ansatte må være kjent med smitteverntiltakene.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder som beskriver hvordan virksomhetene skal etterleve kravene og forebygge smitte. Virksomhetene det gjelder er blant annet frisører, fotpleiere, hudpleiere, og tatoverer.

Les forskriften