Historisk arkiv

Endringer i regionale tiltak i Viken og i Gran kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

16. mars innførte regjeringen regionale tiltak i alle kommunene i Viken samt i Gran kommune i Innlandet. Alle 52 kommunene fikk tiltaksnivå A, det strengeste tiltaksnivået. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at 20 kommuner fortsetter med tiltaksnivå A, 19 kommuner får tiltaksnivå B, mens 13 kommuner ikke lenger skal ha regionale tiltak. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april.

- Smittetallene i Viken har flatet ut den siste tiden, noe som tyder på at tiltakene som ble innført 16. mars har hatt effekt. Likevel har flere kommuner fortsatt et for høyt smittenivå. I disse kommunene blir de regionale tiltakene derfor videreført, enten på nåværende nivå eller på tiltaksnivå B, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken. De fleste kommunene støtter anbefalingen. 

I disse kommunene videreføres tiltaksnivå A:

Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

Her finner du oversikt over tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A)

I disse kommunene blir tiltaksnivået nedjustert fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B:

Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler og Øvre Eiker.

Her finner du oversikt over tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5B)

I disse kommunene avsluttes de regionale tiltakene:

Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål i Viken samt Gran kommune i Innlandet.

Kommunene som går fra tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) til tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) får endringer som innebærer blant annet at:

  • Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år, og forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.
  • Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.
  • Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Midlertidige justeringer i tiltaksnivå A etterfulgt av en helhetlig gjennomgang av tiltaksnivåene

Intensjonen bak tiltaksnivå A var å ha et sett med svært strenge tiltak som kunne settes inn i en periode på to til tre uker ved uoversiktlige og alvorlige utbrudd i en region. Videreføringen av tiltaksnivå A for 20 kommuner i Viken innebærer at innbyggerne i disse kommunene må leve med et slikt strengt tiltaksnivå i nærmere seks uker.

– Videreføringen av det strengeste tiltaksnivået innebærer en svært stor belastning for innbyggerne i disse 20 kommunene. Det var ikke intensjonen at tiltaksnivå A skulle vare over en så lang periode. Samtidig innebærer tiltaksnivå B et for lavt tiltaksnivå gitt den alvorlige situasjonen disse kommunene er i. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet får derfor nå i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå A som kan tre i kraft allerede i neste uke for å ta hensyn til dette, sier Høie.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet får også et oppdrag med en noe lengre frist for å foreta en helhetlig gjennomgang og justering av alle tre regionale tiltaksnivåene (tiltaksnivå A, B og C).

- Vi er fortsatt avhengige av å ha et svært strengt tiltaksnivå A som også i fremtiden kan slå ned utbrudd raskt og effektivt over en relativt kort tidsperiode. Dette er spesielt viktig i møte med virusvarianter som kan være mer motstandsdyktige mot vaksiner. Samtidig er det viktig å se på spesielt tiltaksnivå B og C, og vurdere om disse tiltaksnivåene i større grad kan tilpasses situasjoner slik som i deler av Viken, der det er behov for strenge tiltak over en lengre tidsperiode, sier Høie.

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.