Historisk arkiv

Innfører trinn 4 når alle voksne er beskyttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet at trinn 4 i gjenåpningen iverksettes tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose. Da vil alle voksne nordmenn ha fått mulighet til å bli beskyttet av vaksinen.

– I løpet av denne uken har de aller fleste over 18 år fått tilbud om vaksine. Det betyr at de er godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død etter tre uker. Vi ønsker å gi alle over 18 år denne muligheten til å beskytte seg før vi slipper mer opp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er forventet at det blir en smitteøkning i forbindelse med skole- og studiestart til uken.

– I de neste tre ukene må vi fortsette med å holde smitten nede slik at smittespredningen ikke blir for høy og smittesporingen for krevende for kommunene. Selv om vi har fått vaksine, må vi fortsette å holde avstand til hverandre i det offentlige rom, holde oss hjemme når vi er syke, teste oss ved symptomer, og holde hendene rene, sier Høie.

– Alle bør laste ned Smittestopp og hjelpe kommunen sin med å spore smitte og stoppe utbrudd i tiden som kommer, oppfordrer Høie.

Vaksine til 16- og 17-åringer

Fremdriften i vaksineringen kommer til å gå enda fortere de neste ukene på grunn av de 1 million ekstra vaksinedosene Norge får kjøpe fra Polen. Det fører til at den voksne befolkningen vil bli fullvaksinert 2-3 uker raskere enn tidligere antatt.

– Dette er en stor fordel i møte med økende smitte i høst. Vi vil også fremskynde den endelige beslutningen om 16- og 17-åringene skal vaksineres, opplyser Høie.

Regjeringen vil ta denne beslutningen i løpet av august, og ikke i september som opprinnelig planlagt. Kommunene er bedt om å forberede seg på at dette er neste gruppe ut.

– Vi kommer til å ta beslutningen på grunnlag av den siste og mest oppdaterte kunnskapen som finnes om vaksinering av denne aldersgruppen. Hvis vi går inn for å tilby dem vaksine, vil de ekstra dosene vi kjøper fra Polen gjøre det mulig for de kommunene som har kommet lengst å sette i gang med vaksinering av 16- og 17-åringene om få uker, påpeker Høie.

Folkehelseinstituttet vurderer også om det skal tilbys vaksiner ned til 12 års alder.

– Vi har nå god fremdrift i vaksineringen, og kan ta oss tid til å gjøre en grundig vurdering av dette, basert på mest mulig oppdatert kunnskap. Hvis vi anbefaler at denne gruppen også bør få tilbud om vaksine, er det viktig at beslutningen blir tatt på en slik måte at det gir tillit og trygghet for dem og deres foresatte, sier Høie.

Studenter får unntak fra avstandskrav i undervisningen

Gjennom sommeren har regjeringen åpnet opp på flere områder som opprinnelig hørte hjemme på trinn fire i gjenåpningsplanen. Det gjøres en ny justering nå:

Studenter får unntak fra avstandskravet under undervisningen. Det skulle egentlig komme i trinn fire, men skjer nå etter råd fra Helsedirektoratet og FHI.

– Det betyr at studentene endelig kan møtes ansikt til ansikt i klasserom og sitte skulder ved skulder i forelesningssaler etter halvannet år med avstand. Vi har sponset fadderukene med 40 millioner kroner og tar regningen for hurtigtestene. Til sammen er jeg sikker på at dette gjør at det blir en langt morsommere og tryggere studiestart enn i fjor, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister. 

Fortsatt beredskap

Størstedelen av den voksne befolkningen får tilbud om dose to i løpet av fire ukers tid.

– Vaksinene vil hjelpe oss med å holde pandemien under kontroll, men vi må fortsatt leve med viruset, slik vi lever med andre smittsomme sykdommer. Det lar seg ikke gjøre å fjerne risikoen helt og holdent. Det innebærer at noen vil bli alvorlig syke og at noen vil dø av covid-19 etter at vi er ferdig med vaksineringen og samfunnet er åpnet opp igjen, sier Høie.

Regjeringen kommer ikke til å beholde restriksjoner innenlands for å redusere denne risikoen til null, men vil vurdere å ta grep hvis det blir nødvendig. Det kan oppstå virusmutasjoner som fører til mer alvorlig sykdom, eller mutasjoner som vaksinene har dårlig effekt på. Smittetallene i seg selv betyr lite så lenge få blir alvorlig syke og havner på sykehus.   

– Derfor vil vi i fasen etter trinn 4 ha en normal hverdag, men økt beredskap. Nasjonalt vil vi overvåke situasjonen – også internasjonalt. Både statlige myndigheter, sykehusene og kommune må ha beredskap for å kunne iverksette tiltak på kort varsel hvis det blir nødvendig, sier Høie.

Regjeringen har inngått avtaler om vaksineleveranser de kommende årene som inneholder krav om justeringer av vaksinene til nye virusvarianter, og bidrar i det internasjonale vaksinearbeidet. Det er en viktig del av beredskapen.

Endringer i innreiserestriksjoner

Fra midnatt, natt til søndag 15. august får personer med opptak til en ph.d-utdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon mulighet til å reise inn i landet igjen. De må følge samme test- og karantenekrav som andre personer som kommer fra tredjeland.

Regjeringen har også gjort en oppdatering av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Fra trinn 4 vil det åpnes opp for innreise for besteforeldre, kjærester og andre tilsvarende nære fra tredjeland.

– De vil fortsatt ha strenge test- og karantenekrav når de ankommer Norge, men får nå endelig mulighet til å møte sine kjære i Norge. Det vet jeg mange har lengtet etter lenge, sier Høie.