Historisk arkiv

Justeringer i regionale tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har foretatt en helhetlig gjennomgang av de regionale tiltaksnivåene, og foreslår noen mindre justeringer. Regjeringen har fulgt anbefalingen. De fleste endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 3. mai.

15. april ble det gjort midlertidige endringer i tiltaksnivå A (det strengeste regionale tiltaksnivået). Disse endringene videreføres nå permanent.

I tillegg har regjeringen besluttet følgende endringer som vil gjelde fra og med mandag 3. mai:

Felles for alle de tre tiltaksnivåene A, B og C:

  • Voksenopplæringen, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, blir ikke lenger regulert i tiltaksnivåene. Det blir dermed opp til kommunene selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.
  • Bruk av visir kan ikke lenger benyttes av ansatte som et alternativ til munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde avstand til besøkende. Dette fordi effekten av visir ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Tiltaksnivå B:

  • Ordinær undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler tillates i mindre grupper på inntil 10 personer.
  • Midlertidige utendørsmarkeder kan holde åpent.
  • Antall personer som kan være til stede ved begravelser, bisettelser og seremoni ved grav begrenses til maksimalt 50 personer. Denne endringen trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 10. mai.

Tiltaksnivå C:

  • Svømmetilbud til kommunens innbyggere tillates

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.