Historisk arkiv

Letter på rådene for fullvaksinerte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte.

– Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

To doser er nødvendig for fullgod beskyttelse.

Like regler i offentligheten

Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at en selv er smittet.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler være like for alle i det offentlige rom, sier Høie.

Han understreker at det er behov for enkle og tydelige råd og regler der mange omgås.

Koronasertifikat kommer

– Etter hvert som stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensninger og andre generelle smitteverntiltak i samfunnet kunne lettes for alle. Samtidig jobber vi med et nasjonalt koronasertifikat, påpeker Høie.

Koronasertifikatet vil inneholde informasjon om vaksinestatus, gjennomgått covid-19 og nyeste teststatus. Dette kan føre til at det også blir enkelte lettelser i det offentlige rom for de som har dette sertifikatet i orden. Men det vil da ikke bare være mulig gjennom vaksine. 

– Vi ser også på hva vaksinestatus skal ha å si for karanteneplikt, sier Høie.

Råd for fullvaksinerte:

  • I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.
  • Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
  • Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind.