Historisk arkiv

Midlertidige justeringer i tiltaksnivå A

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tiltaksnivå A, som er det strengeste regionale tiltaksnivået, skal normalt vare i to til tre uker. 20 kommuner i Viken må ha dette tiltaksnivået betydelig lenger enn dette. Regjeringen ba derfor Helsedirektoratet og FHI om midlertidige justeringer i tiltaksnivå A for å ta hensyn til dette. Regjeringen åpner nå for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

- Da tiltaksnivå A ble utviklet var det ikke intensjonen at det skulle vare over en så lang periode. Den nylige videreføringen av tiltaksnivå A for 20 kommuner i Viken innebærer at innbyggerne må leve med et slikt strengt tiltaksnivå i nærmere seks uker. Disse midlertidige justeringene i tiltaksnivå A vil forhåpentligvis kunne gjøre konsekvensene av tiltakene noe mindre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I kommuner med tiltaksnivå A har lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler vært stengt for alle studenter. Fra og med 16. april kan lokaler på campus holde åpent der tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet, og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.

Også biblioteker og lesesaler kan holde åpent for studenter som jevnlig testes for covid-19.

Blomsterbutikker i kommuner med tiltaksnivå A kan holde åpent dersom salgsareal ikke overstiger 250 kvadratmeter, og butikken i all hovedsak selger blomster med svært kort holdbarhet.

Tirsdag 13. april ble det i tillegg kjent at det blir to endringer i tiltaksnivå A innen toppidretten: Organisert trening for toppidrettsutøvere ble tillatt fra 13. april kl. 16, og treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball blir tillatt med virkning fra midnatt, natt til 16. april. Det er kun spillere, støtteapparat og dommere til stede ved disse treningskampene.

Går gjennom alle tre regionale tiltaksnivåer

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber videre med oppdraget om å foreta en helhetlig gjennomgang og justering av alle tre regionale tiltaksnivåene (tiltaksnivå A, B og C).

- Tiltaksnivå A er krevende for innbyggerne det gjelder. Men vi trenger dette tiltaksnivået som et verktøy for å slå ned utbrudd raskt og effektivt over en relativt kort tidsperiode. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ser nå på om tiltaksnivå B og C i større grad kan tilpasses områder der det er behov for strenge tiltak over en lengre tidsperiode. Målet er at det kan lette noe av belastningen for de som bor i disse områdene, sier Høie.

Justering i nasjonale tiltak – utendørs trening

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har foreslått å innføre en anbefaling om at man kan være maks 20 personer ved organisert aktivitet utendørs for voksne. Regjeringen støtter dette. Anbefalingen trer i kraft samtidig med de øvrige endringene i de nasjonale tiltakene midnatt, natt til 16. april.

Anbefalingen blir:

  • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.