Historisk arkiv

Råd til vaksinerte, hjemmeboende eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Hjemmeboende eldre kan leve mer som normalt når de er fullvaksinert.

De aller fleste eldre som bor på sykehjem i Norge er allerede fullvaksinert. Nå får stadig flere hjemmeboende eldre vaksinen. Når eldre som bor hjemme er fullvaksinert, kan de leve mer som normalt.

– Vi vet at mange eldre har levd tilbaketrukket og følt seg ensomme under koronapandemien. Derfor er jeg glad for at de som nå er fullvaksinert kan få mer besøk og ha fysisk kontakt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det tar om lag to uker etter andre dose før vaksinen har full effekt.

Hjemmeboende eldre som er fullvaksinert kan ha fysisk kontakt med andre vaksinerte personer. De kan også ha fysisk kontakt med et begrenset antall personer som ikke er vaksinert, de samme over tid. Fysisk kontakt kan blant annet være klemming.  

Enkelte eldre blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Det er viktig at hjemmetjenesten opprettholder gode smittevernrutiner for å beskytte de uvaksinerte.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommet med råd og anbefalinger til hjemmeboende eldre og andre i risikogrupper som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor sykehjem, når disse er fullvaksinert mot covid-19. Direktoratet og FHI anbefaler at rådene gjelder fra to uker etter fullvaksinasjon (andre dose). Man legger til grunn at vaksinens beskyttelse varer i seks måneder etter siste dose.

Rådene er:

  • Vaksinerte eldre som bor hjemme kan ha nær fysisk kontakt med et begrenset antall uvaksinerte personer, og de samme over tid. De bør ikke ha nær kontakt med flere enn nasjonale (eller lokale) bestemmelser tilsier. De eldre må selv definere hvem som er sine nærmeste.
  • Hvis både den eldre og den de møter er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt. Med nær fysisk kontakt menes blant annet klemming.
  • Kontakten med vaksinerte personer kommer i tillegg til de uvaksinerte personene beboeren selv har definert som sine nærmeste.
  • Vaksinerte eldre kan etter vaksinasjon leve mindre tilbaketrukket, men bør følge nasjonale (eller lokale) smittevernråd. Med "mindre tilbaketrukket" menes at de stort sett kan leve som alle andre i samfunnet.
  • Ledelsen i hjemmetjenesten oppfordres til å innhente informasjon om status mht. vaksinasjon mot covid-19 blant ansatte, pasienter og brukere.
  • Foreløpig anbefales at alle ansatte, også de vaksinerte, holder minst en meters avstand til andre hvis mulig. Det gjelder også hvis bruker er vaksinert. Dette er fordi det er usikkerhet om hvor godt vaksinen beskytter mot smittespredning.
  • For pasienter/brukere med nedsatt immunforsvar eller dersom det av annen grunn vurderes mulighet for redusert vaksineeffekt, anbefales det at lege gjør en individuell vurdering.