Historisk arkiv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserer nasjonal overdosestrategi i Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Onsdag 23. april besøker helse- og omsorgsminister Bent Høie Stavanger. I Stavanger lanserer statsråden ny nasjonal overdosestrategi (2014-2017), åpner Helsesøsterkongressen 2014 og besøker ConocoPhillips for å høre om deres arbeid med telemedisin og integrerte operasjoner.

Program

11.00-12.00: Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner Helsesøsterkonferansen 2014. Konferansen er helsesøstrenes årlige fagkonferanse med ca. 600 deltakere.
Adresse: Stavanger Forum, Gunnar Warebergs gate 13

12.30-13.30: Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserer ny nasjonal overdosestrategi 2014-2017, "Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve". Hvert år mister om lag 260 mennesker i Norge livet som følge av overdose av narkotika. Helsedirektoratet ble i 2013 gitt i oppdrag å utarbeide en nasjonal strategi mot overdoser. Høie vil presentere de viktigste tiltakene de neste fire årene for å redusere antall overdoser av narkotika i Norge.
Adresse: Kongsgaten 50

15.30-17.00: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker ConocoPhilips der han vil få orientering om deres arbeid med Integrerte operasjoner og telemedisin. Ved hjelp av telemedisin kan pasienter behandles på en rask og effektiv måte, uavhengig av avstand. ConocoPhilips samarbeider med St. Olavs hospital i Trondheim og Helse Vest RHF for å gi ansatte som er offshore raskt helsehjelp. Statsråden vil blant annet få demonstrert bruk av telemedisin i offshore med otoskop. En sykepleier er med via skjerm fra Ekofisk.
Adresse: Ekofiskveien 35

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for kommentarer.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter