Historisk arkiv

Foreslår vandelskrav for eiere og ledere i advokatfirmaer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak må ha hederlig vandel og ikke anses som uskikket.

For å få advokatbevilgning må man ha hederlig vandel, men advokatfirmaer kan også eies og ledes av personer som ikke er advokater. I dagens lov er det ikke et krav om at disse skal ha hederlig vandel slik som man for eksempel har for eiendomsmeglingsbransjen.

– Det er viktig for meg at vi har en advokatbransje som folk har tillit til. Departementet foreslår derfor er et vandelskrav for eiere og personer i ledelsen i advokatfirmaer som ikke er advokater, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I 2015 leverte Advokatlovutvalget NOU-en «Advokaten i samfunnet». Advokatlovutvalget tar ikke for seg forslaget som nå sendes på høring. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med ny advokatlov, som etter planen skal fremmes for Stortinget til våren, og forslaget som nå sendes på høring er en del av dette arbeidet.

– Et av de sentrale spørsmålene i arbeidet med ny advokatlov er hvem som skal kunne eie og sitte i styret i advokatforetak. Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Høringsfristen er 5. oktober 2020.

Høring - endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.