Historisk arkiv

Fagseminar om kulturskolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangerer nasjonalt fagseminar om kulturskolen i Oslo 10. desember kl. 09.00-12.30 på Nationaltheatret konferansesenter (KS-huset).

Seminaret vil bli ledet fra Oslo og strømmet i sin helhet på regjeringen.no. Parallelt med seminaret i Oslo blir det også arrangert fem regionale seminarer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er dermed mulig å følge seminaret fra hele landet.

Nett-tv Fagseminar om kulturskolen

Se sendingen her

Se sendingen her

Utgangspunkt for fagseminaret er rapporten Kultur + skole = sant. Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge, som er utarbeidet av Telemarksforsking og NTNU. Seniorforsker Ola K. Berge fra Telemarksforsking skal presentere rapporten.

Et mål med seminaret er å få drøftet viktige spørsmål for å få innspill til arbeidet med fremtidens kulturskole i meldingen om barne- og ungdomskultur. Et annet mål er å gi kulturskolefeltet hjelp til å forholde seg til og respondere på kunnskapsgrunnlaget samt videre å drøfte sentrale forhold regionalt og lokalt.

Statssekretær Julie M. Remen i Kunnskapsdepartementet og statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet skal åpne seminaret.

Program:

09:00 Fremmøte og registrering  

09:30 Kulturinnslag Rebecca Nørsterud Isaksen (fiolin) og Dag Øyvind Larsen (piano), Larvik

09:35 Åpning av fagseminaret Julie M. Remen, statssekretær,
Kunnskapsdepartementet, og Frida Blomgren, statssekretær,
Kulturdepartementet

09:38 Presentasjon av rapporten – med hovedvekt på
forankring og kulturskolens rolle samt kompetanse
i kulturskolen Ola K. Berge, seniorforsker, Telemarksforsking

10:05 Spørsmål og kommentarer til presentasjonen.
Sendes inn via Padlet: padlet.com/torkeli100/fagseminar

10:15 Kommentar fra utdanningssektoren Sofia Cedervall og Ketil
Thorgersen, Kulturskoleklivet  

10:35 Kommentar fra en kommunaldirektør Arild Hammerhaug, direktør for oppvekst, (Nye) Lillestrøm

10:55 Avslutning av fagseminar Ann Evy Duun/Torkel Øien

11:00 Pause

11:10 Gruppearbeid ved bordene 

11:45 Deling i plenum – ett bord fra hvert sted

12:00 Fellesmøtet avsluttes. Det jobbes regionalt med å levere innspill. Nils Sandal, styreleder, Norsk kulturskoleråd

12:15 Gruppeledere og prosessleder ferdigstiller dokument med tilbakemeldinger 

14:00 Innspill sendes inn