Historisk arkiv

Kunnskaps- og integreringsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsministeren Guri Melbys innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen på Statsministerens kontor 3. januar 2020.

Målet har gjennom hele pandemien, og vil fortsatt være, at barn og unge skal bære minst mulig av byrden i bekjempelse av pandemien.

Skolen er viktig for barn og unges læring og utvikling, og det er derfor viktig at skolen er åpen. Regjeringen vil fortsette å prioritere barn og unge.

Vi ser at bruk av rødt nivå på skolene i områder med høyt smittenivå har fungert godt for å begrense smitte. Tallene gikk kraftig ned for de mellom 13 og 19 år i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet. Så langt vi vet har det ikke vært observert større smitteutbrudd i videregående skoler på rødt nivå.

Lille julaften kom det europeiske smittevernbyrået ECDC med en kunnskapsoppsummering av barn og unges og skolers betydning for smittespredning. Hovedbudskapet er fortsatt at barn og unge har en veldig begrenset betydning for å spre smitte videre. Ungdom mellom 16 og 19 år har et smittemønster som ligner på de unge voksnes. Det ser ut til å være en gravis overgang fra veldig lite smitte fra små barn til noe mer blant ungdom og mest blant voksne.

Den nye varianten av viruset som er påvist i England ser ut til å være noe mer smittsomt. Mange har lurt på om barn og unge har en større rolle i spredningen av denne varianten. Barn og unge har i noe større grad fått påvist denne varianten, men det er i en periode der skolene har vært åpne mens det meste annet har vært stengt. Verken det europeiske smittevernbyrået eller våre egne helsemyndigheter har anbefalt skjerpende tiltak for skoler og barnehager som følge av den nye varianten.

Nedstengningen fra i vår viste oss med all tydelighet hvor viktig det er å holde skolene åpne. Samtidig vet vi at de eldste elevene i større grad blir smittet. Derfor anbefaler vi at alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå frem til 18. januar. Dette innebærer mer avstand, færre kontakter og en kombinasjon av digital undervisning og fysisk oppmøte på skolen.  I områder med mye smitte, må man vurdere om man skal over på rødt nivå for barneskoler og barnehager. Vi ser at det trafikklyssystemet vi har etablert, bidrar til å holde skolene og barnehagene åpne mest mulig som normalt. Det er i tråd med regjeringens strategi, der barn og unge skal prioriteres.

Vi gir ikke nasjonale føringer for folkehøgskolene og bibelskolene, de må følge råd fra lokale helsemyndigheter. Alle elevene her bor på internat knyttet til skolen, og folkehøgskolene har smittevernveiledere om hvordan de skal kunne isolere eventuell smitte blant elevene på internatet.

Året vi nå legger bak oss har mange i barnehager og skoler over hele landet gjort en formidabel jobb med å bidra til at barn og unge fortsatt møter åpne fellesarenaer. Dette blir fortsatt viktig fremover.

Situasjonen i kommunene

I romjula var Svein Andersen den aller første som fikk vaksine mot korona her i landet. Det markerte et håp om at vi kan se begynnelsen på slutten av denne pandemien.

Hver eneste uke fremover vil vi få rundt 40 000 doser av den vaksinen som er godkjent for bruk her i landet. Etter hvert som andre vaksiner blir godkjent, vil vi få ytterligere doser. Disse vil bli spredd rundt om i hele landet, og kommunene får en stor oppgave med å vaksinere innbyggerne.

Kommunene har en nøkkelrolle for å håndtere denne pandemien. Det er kommunen som skal håndtere lokale utbrudd, og som får den store jobben med å spore smitten når den sprer seg i deres lokalmiljø.

I tillegg har mange av kommunene fått en ny oppgave. Det er nå obligatorisk å teste seg for korona når man kommer til Norge fra utlandet.

Vi vil gjerne takke alle som jobber med å håndtere pandemien rundt om i alle landets kommuner. Dere har gjort en formidabel innsats allerede. Dere spiller en avgjørende rolle for å få Norge gjennom denne pandemien.