Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering.

Tiltrådte: 13.03.2020
Fratrådte: 14.10.2021