Historisk arkiv

Ola Elvestuen er ny klima- og miljøminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister.

Elvestuen kommer fra Stortinget der han er valgt inn for Oslo. Han ble første gang valgt inn på Stortinget i 2013. Han har vært nestleder i Venstre siden 2008. 

– Norge skal oppfylle sin forpliktelser i Parisavtalen. Det betyr et grønnere samfunn med mindre utslipp av klimagasser. Vi skal ta i bruk nye og miljøvennlige energiløsninger, sier Ola Elvestuen.

– Som klima- og miljøminister vil jeg også være opptatt av bedre naturvern. Jeg ser fram til å begynne i den nye jobben, sier han. 

Ola Elvestuen er født 9. oktober 1967 på Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina. 

Elvestuen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie. Han har et påbegynt hovedfag i historie og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Ola Elvestuen jobbet som byråd for miljø og samferdsel i Oslo i 2011-2013. Han ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003.

Han var leder av byutviklingskomiteen fra 2003-2011. Han var leder av Oslo Venstre fra 2000-2007.

På Stortinget har Elvestuen vært leder i Energi- og miljøkomiteen siden 2013.

Elvestuen har vært medlem av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling siden 2013. Han har vært varamedlem av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid siden høsten 2017.