Historisk arkiv

Nyheter

Geodataforskriften er endret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret geodataforskriften. Forskriften gir regler om hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon, og gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret geodataforskriften. Forskriften gir regler om hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon, og gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv.

Målet med EUs INSPIRE-direktiv er å etablere en europeisk infrastruktur for geografisk informasjon. Norge deltar i dette arbeidet som et ledd i EØS-samarbeidet.

Endringen av geodataforskriften innebærer at det nå er fastsatt utdypende dataspesifikasjoner for alle 34 tema som er omfattet av INSPIRE. Dette handler blant annet om veier, adresser, bygninger, vassdrag, geologi, produksjons- og industrianlegg, meteorologiske og geografiske forhold, havområder, habitater, biotoper og energiressurser. Den praktiske gjennomføringen skjer etappevis fram mot 2023.

   

Felles regler for dataharmonisering er nødvendig for å kunne dele og utveksle offentlige geodata på en effektiv måte. Med den oppdaterte forskriften vil det bli enklere for offentlige etater å tilrettelegge og dele mer geografisk informasjon.

 

Endringen er publisert i Norsk Lovtidend. Geodataforskriften finnes på nettsidene til Lovdata

 

Nærmere informasjon om dataspesifikasjonene finnes på nettsidene til Kartverket.

 

Høringen og uttalelser. 

 

Kontakt: Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22242500.