Historisk arkiv

Årets frist for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier er 31. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortinget vedtok før ferien en midlertidig lov som utsetter fristen for å avholde ordinære årsmøter og generalforsamlinger i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier i 2020 til 31. august. Det er samme frist som de har til å vedta årsregnskapet for 2019.

Utbruddet av covid-19 har dette året gjort det vanskelig å overholde lovbestemte krav om om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte uten at man samtidig bryter smittevernreglene. Den lovbestemte fristen for å avholde årsmøte og generalforsamling er innen utgangen av juni, men den midlertidige loven utsetter denne fristen til 31. august.

Loven forlenger også muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt.

I høringsrunden foreslo departementet opprinnelig å utsette fristen for å avholde årsmøter og generalforsamling i 2020 til 31. oktober, men i det endelige lovforslaget ble fristen redusert til 31. august. Det er fordi boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameiene må behandle årsregnskapet for 2019 innen denne datoen, og det skal skje på årsmøtene og generalforsamlingene.  

Les loven her