Historisk arkiv

Forskerne trenger din kunnskap om tradisjonell naturbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kunnskap om tradisjonell naturbruk har stor verdi for hvordan naturen skal ivaretas på en bærekraftig måte i framtida. Nå vil norske og svenske forskere samle inn kunnskapen før den dør ut.

På fjellet og i skogen vokser det en rekke planter og vekster som folk i lange tider har utnyttet på ulike vis. Noe av denne kunnskapen er allerede kartlagt, men mye har aldri blitt skrevet ned. Forskerne kartlegger hvordan plantene og vekstene fortsatt kan utnyttes som en ressurs i framtiden, ved å se på nåværende og tidligere bruksegenskaper. Hensikten med prosjektet er å bidra til at den tradisjonelle kunnskapen skal gi lokal verdiskaping gjennom matproduksjon og reiseliv i bygdene. Markedet og turistene etterspør mat og produkter med en sterkere kobling mot lokal identitet og ekte natur- og kulturopplevelser. Dette kan legge grunnlaget for lokal innovasjon og økt verdiskaping i landbruksnæringa.

Kunnskap om tradisjonell naturbruk har stor verdi for hvordan naturen skal ivaretas på en bærekraftig måte i framtida
Kunnskap om tradisjonell naturbruk har stor verdi for hvordan naturen skal ivaretas på en bærekraftig måte i framtida Foto: Torbjørn Tandberg.

Det treårige forskningsprosjektet om biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper, er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), Centrum för biologisk mångfald (CBM), Södertörns högskola og en rekke andre samarbeidspartnere. Prosjektet finansieres av Det Europeiske regionale Utviklingsfondet, Interreg Sverige-Norge-programmet, Nord-Trøndelag fylkeskommune (Regionalt utviklingsprogram), Sør-Trøndelag fylkeskommune (Regionale utviklingsmidler), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (Klima- og miljøprogrammet), Centrum för biologisk mångfald og Södertörns högskola.