Historisk arkiv

Rekruttering til matfagene er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matnasjonen Norge - regjeringen med egen strategi. Rekrutteringen til matfagene svikter- jakt på fremtidige løsninger. Gode nettverk - en forutsetning for å lykkes som lokalmatprodusent.

Dette er noen av temaene som blir tatt opp til diskusjon i Næringsdelegasjonen som landbruks- og matminister Olaug Bollestad har invitert med seg en til et dialogseminar, og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin denne uken.

Det var god stemning under dialogseminaret.
Det var god stemning under dialogseminaret. Foto: Vidar Alfarnes

Regjeringen har besluttet at det skal lages en strategi for å bygge Matnasjonen Norge. Innen 2030 skal Norge bli en matnasjon hvor mat "…[er] en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse." Kunnskap, kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for at denne visjonen skal bli virkelighet.

Deler av delegasjonen.
Deler av delegasjonen Foto: Vidar Alfarnes

I 2020 er det stor mangel på faglærte kokker i Norge. Reiselivet melder om at det mangler 800 – 1000 kokker på landsbasis i for å dekke behovet på hoteller, restauranter og serveringssteder. Søkertallene til og oversikten over frafall fra videregående skole viser at ungdom svikter alle typer matfag.Delegasjonen har i dag diskutert hva slags kompetanse fremtidens fagarbeidere innen mat- og måltidsbransjen trenger, og hva som må til for å rekruttere flere unge og bremse frafallet. Dette vil inngå i regjeringens strategi for å bygge Matnasjonen Norge og delegasjonen har fått en første mulighet til å spille inn til dette arbeidet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad oppsummerte de viktigste konklusjonene  fra dialogmøtet på en pressekonferanse i den felles nordiske ambassaden i Berlin i dag. Foto: Vidar Alfarnes

– Det har vært interessante diskusjoner og det kom fram mange gode innspill som vi skal jobbe videre med, både i departementet og blant medlemmene i delegasjonen. Dette er starten på en prosess som involverer flere fagområder. Det er et stort potensial for gode og interessante jobber både i reiselivet og i Norges største fastlandsnæring – matindustrien, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bollestad kunne i dag også legge frem nyhetenom at Grete Ingeborg Nykkelmo, adm. dir. i Ungt Entreprenørskap, har takket ja å lede utvalget som skal "identifisere de viktigste utfordringene knyttet til langsiktig rekruttering av god og relevant kompetanse gjennom verdikjeden for mat, gi en behovsanalyse av kompetansebehovet de neste 10-15 årene, presentere potensialet fremover og foreslå tiltak."

Grete Ingeborg Nykkelmo
Grete Ingeborg Nykkelmo. Foto: Ungt Entreprenørskap

Delegasjonen vil bli innkalt til et oppfølgingsmøte i september i forbindelse med Matstreif i Oslo.

Gode nettverk er en forutsetning for vellykket lokalmatsatsing

Omsetningen av lokalmat vokser, men antallet produsenter ser ut til å holde seg relativt stabil, med rundt 1500 lokalmatprodusenter. Det tyder på en profesjonalisering i miljøet. Utfordringene med å øke antallet produsenter ser ikke ut til å være at det mangler nye som ønsker å prøve seg, men at relativt mange av disse ikke profesjonaliserer satsingen.

Stine Alm Hersleth i Nofima er prosjektleder for kompetansenettverket for lokalmat for region Øst-Norge og hun la i dag fram hovedfunnene i sin doktorgrad. Der ser hun blant annet på hva som skal til for at nyetablerte lokalmatprodusenter fortsetter, og lykkes.   

Stine Alm Hersleth i Nofima,
Stine Alm Hersleth i Nofima, prosjektleder for kompetansenettverket for lokalmat for region Øst-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

– Våre studier viser at alle, både de nyetablerte og de erfarne trenger et kompetent miljø og nettverk rundt seg. Det er nødvendig at fellesskapet vedvarer, og for å lykkes med dette trengs faglige nettverksansvarlige som er lydhøre og innehar solid relevant kompetanse, sier hun.

Hun har funnet at det er spesielt viktig at den som bidrar med matfaglig kompetanse i nettverket sørger for å inkludere også de nyetablerte som er litt beskjedne og ikke så frampå.

Grønn gjødsel er vinner av BU-prisen 2019

– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal synliggjøre og hedre innovative bedrifter i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Grønn gjødsel AS har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs. I ettermiddag vant den grønne bedriften fra Rakkestad den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2019. Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Olaug Bollestad og direktør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg i forbindelse med Internationale Grüne Woche i Berlin.

Ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju
Ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju fra Grønn Gjødsel, vant Bedriftsutviklingsprisen for 2019. Foto: Vidar Alfarnes

Østfoldsbedriften stikker med dette av med heder og ære, samt førstepremien på tilsammen 250 000 kroner. De to andre nominerte til årets bedriftsutviklingspris i landbruket er Buggegården i Vestfold og Ragnhild og Jonas Viken som driver gartneriet Viken Østre, matforedlingsselskapet Grønne Folk og helsetilbudet Level i Trøndelag.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er imponert over vinneren fra Østfold.

– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal bidra til å synliggjøre den spennende utviklingen som skjer i norsk landbruk. Grønn Gjødsel er med på å løfte landbruket i en mer bærekraftig retning. Dette er i tråd med utviklingen vi ønsker i landbruket fremover, som både skal være miljøeffektiv og verdiskapende, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Alle de nominerte
Alle de nominerte: Grønn Gjødsel AS fra Østfold, Buggegården i Vestfold og Viken Østre i Trøndelag. Foto: Vidar Alfarnes

Fredag 17. januar åpner den internasjonale mat- og reiselivsmessa Grüne Woche i Berlin. Det er regionene Fjell Norge, Nord Norge og Fjord Norge som skal representere Norge. 80 utstillere fra de tre regionene skal servere nær 400 000 besøkende det beste Norge har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser.

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen på Grüne Woche i samarbeid med Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin. 

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet: 
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.  

Internationale Grüne Woche, 17.01. - 26.01.2020
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin