Historisk arkiv

Midlertidig leveringsrett til meieri for produsenter med lokalforedlingskvote

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I et møte mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2. april 2020 informerte departementet om at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til Tine uten å bli ilagt overproduksjonsavgift i 2020, som følge av koronapandemien.