Historisk arkiv

Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver. Disse kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike kohorter ikke kommer i nærkontakt med hverandre når de kommer og når de drar. Antallsbegrensningen på 200 for arrangementer gjelder fortsatt.

-Disse endringene gjør det lettere å spre gjestene utover en lengre periode, slik at reglene blir enklere å praktisere for arrangementer som strekker seg over flere timer eller dager, for eksempel messer og utstillinger. Kohortoinndelingen innebærer at det samlet sett kan være flere enn 200 deltagere i et arrangement som varer over lengre tid. Men dette gjelder så lenge det aldri er flere enn 200 deltagere samtidig på arrangementet. Gruppene med 200 deltagere skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og uten å komme i kontakt med hverandre, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det avgjørende er hvor mange som er til stede i et bestemt tidsrom, og ikke det samlete besøkstallet under arrangementet. Arrangører skal gjennomføre en risikovurdering av arrangementet, slik det er beskrevet i Folkehelseinstituttets veileder. Arrangørene må blant annet ha oversikt over deltakerne og legge til rette for at de som er til stede kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Endringene i forskriften ligger her